עדכון לגבי COVID-19 מאת Michigan Scientific Corporation

Michigan Scientific חידשה את כל פעילויות הייצור והיא מסוגלת לענות על צרכי הלקוחות שלנו ברחבי העולם. יישמנו פרוטוקול בטיחות קפדני וממשיכים לפקח ולהגיב לכל רשויות הבריאות המקומיות, המדינתיות והפדרליות כדי להגן על העובדים והקהילות שלנו.
 

שונה לאחרונה: 15 באוקטובר 2020 בשעה 11:16 בבוקר